654
0

Відшкодування шкоди потерпілому на виробництві

Як відомо, випадки травматизму на виробництві та професійних захворювань не така вже й велика рідкість на підприємствах нашого міста. Працівник, який отримав травму або професійне захворювання на виробництві, має право на відшкодування шкоди, заподіяної йому ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків відповідно до вимог діючого законодавства. Види соціальних послуг та виплат визначено Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
     
У разі настання страхового випадку, відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Первомайську зобов'язано своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду у вигляді страхових виплат: допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності; одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого; щомісячної страхової виплати в разі часткової чи повної втрати працездатності залежно від ступеня втрати професійної працездатності; щомісячної страхової виплати особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого; пенсії по інвалідності; пенсії членам сім'ї у зв'язку з втратою годувальника; витрат на медичну та соціальну допомогу. Відділення розглядає справу про страхові виплати на підставі заяви потерпілого або осіб, які мають право на страхові виплати, за наявності усіх необхідних документів, і приймає відповідні рішення у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження останнього документа.

Під час надання потерпілим або особами, які мають право на страхові виплати, заяви до відділення про призначення (продовження) страхових виплат, спеціалісти відділу відшкодування шкоди потерпілим ознайомлюють заявників з наступними нормами вищезазначеного Закону.
     
Відповідно до частини 3 статті 36 Закону Фонд соціального страхування від нещасних випадків може затримати страхові виплати до з'ясування підстав для виплат, якщо документи про нещасний випадок оформлені з порушенням установлених вимог.
     
Згідно зі статтею 37 Закону, Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо мали місце:
1)   навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку;
2)   подання роботодавцем або потерпілим Фонду соціального страхування від нещасних випадків свідомо неправдивих відомостей про страховий випадок;
3)   вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку.
      
Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо нещасний випадок згідно із законодавством не визнаний пов'язаним з виробництвом. Одночасно спеціалісти відділу повідомляють про обов'язки застрахованої особи передбачені Законом. Так, відповідно до підпункту „г" статті 44 Закону, застрахований зобов'язаний своєчасно повідомляти робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків про обставини, що призводять до зміни розміру матеріального забезпечення, складу соціальних послуг та порядку їх надання (зміни стану непрацездатності, складу сім'ї, звільнення з роботи, працевлаштування, виїзд за межі держави тощо).
        
Нагадуємо, що застраховані особи зобов'язані:

  • в разі звільнення з роботи або працевлаштування надати до відділення копію трудової книжки разом з оригіналом;
  • в разі зміни місця проживання надати до відділення заяву, в якій вказати нову адресу, країну (якщо застрахована особа виїжджає за межі України, на постійне чи тимчасове місце мешкання та дату виїзду;
  • вразі зміни стану непрацездатності надати до відділення висновок МСЕК про встановлення ступеню непрацездатності та додаткових видів допомоги;
  • вразі отримання страхових виплат по втраті годувальника своєчасно повідомити про зміну складу сім'ї;
  • вразі, якщо застрахована особа знаходиться в будинку-інтернаті або в місцях позбавлення волі повідомити листом чи через родичів або знайомих адресу установи;
  • вразі смерті потерпілого або особи, яка отримує страхові виплати по втраті годувальника, родичі померлого зобов'язані своєчасно надати копію свідоцтва про смерть.

      
         

                                                                                   Відділення виконавчої дирекції Фонду
                                                                                   соціального страхування від  нещасних
                                                                                   випадків на виробництві та професійних
                                                                                   захворювань України в м. Первомайську

Обсудить