841
0

До уваги роботодавців!

Усі види страхових виплат і медичної та соціальної допомоги застрахованим особам та особам, які перебувають на їх утриманні, здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за рахунок страхових коштів, отриманих від страхувальників (юридичних та фізичних осіб- підприємців). Фінансування Фонду здійснюється також за рахунок капіталізованих платежів, які надійшли у випадках ліквідації страхувальників, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
Тобто, капіталізація платежів у випадках ліквідації страхувальника через процедуру банкрутства або в добровільному порядку є одним з видів доходу Фонду. Тому цьому питанню треба приділяти таку ж увагу, як і питанню сплати роботодавцями (страхувальниками) внесків.
 
Капіталізація платежів здійснюється щодо кожної особи, яка внаслідок нещасного випадку на виробництві (під час виконання трудових обов’язків на підприємстві-банкруті) зазнала трудового каліцтва. Під час розрахунку сум цих платежів повинні враховуватись заробітна плата потерпілого, відсоток втрати професійної працездатності, витрати по догляду за потерпілим, на реабілітацію, протезування, придбання транспортних засобів та види медичної та соціальної допомоги, відповідно до медичного висновку, необхідність сплати одноразової допомоги, у зв’язку з травмою або професійним захворюванням, які можуть призвести до смерті потерпілого, а також інші виплати, передбачені законодавством.
 
Визначення механізму таких платежів дає змогу забезпечити створення резерву коштів для покриття витрат на страхові виплати та надання медичної і соціальної допомоги потерпілим, які отримали виробничі травми чи професійні захворювання на ліквідованих підприємствах. 
 
Сам механізм наповнення бюджету Фонду шляхом капіталізації платежів побудований таким чином, щоб кожна потерпіла особа, яка перебуває на обліку у Фонді, мала гарантії соціального захисту, була впевнена в завтрашньому дні, щоб людина усвідомлювала, що держава в особі Фонду зможе в будь-яких соціально-економічних умовах, незалежно від плину часу, інших зовнішніх чинників, забезпечити людину праці необхідною підтримкою.
 
Обов’язковість здійснення капіталізованих платежів при ліквідації підприємств змушує роботодавців дбати про охорону праці, про безпеку своїх працівників, постійно проводити профілактичні заходи, забезпечувати сучасними засобами захисту працівників від шкідливих та небезпечних факторів на виробництві.
 
 

Відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Первомайську

Обсудить