619
0

20 листопада 2013 року за ініціативою та за рахунок коштів Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Луганській області відділенням виконавчої дирекції Фонду в м. Первомайську було організоване проведення науково-практичного семінару за темою «Шляхи вдосконалення профілактичної роботи з попередження професійних захворювань та підвищення якості розслідування причин виникнення професійних захворювань на підприємствах з видобутку вугілля».

Для проведення науково-практичного семінару запрошені: Черкасова В.С. – кандидат медичних наук, начальник відділу епіднагляду та санітарної охорони території  Управління  організації держсанепіднагляду Головного управління Держсанепідслужби у Луганській області; Гавриш В.С.- кандидат технічних на­ук, доцент Східноукраїнського національного універси­тету імені В.Даля;  Гладков І.О., Какоткіна Л.М., Шаповалов Д.С. – представники Східноукраїнського національного універси­тету імені В.Даля.

Гавриш В.С. розповів про види шкідливих виробничих факторів, у тому чис­лі тих, що впливають на працівників вугільних підприємств; захворюваннях, які виникають у гірничих робітників; засобах індивідуального та колективного за­хисту; недостатньої якості засобів індивідуального захисту та відсутності сертифікатів на них.

Черкасова В.С. виступила з доповіддю про санітарно-гігієнічні основи праці у вугільній промисловості, проблемах професійних захворювань.Надала дані щодо тенденції знижен­ня професійної захворюваності у працюючих працівників вугільних підпри­ємств. Довела, який відсоток професійної за­хворюваності виявляється під час медичного огляду, при звернені до лікуваль­но-профілактичного закладу та до ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України». Повідомила, що лише відомчі лабораторії державного підприємства «Первомайськвугілля» та Луганського експертно-технічного центру акредитовані на проведення ла­бораторних досліджень факторів виробничого середовища та трудового проце­су. Зупинилась на основних заходах з профілактики професійної захворюванос­ті, видах медичних оглядів та їх організації, вимогах діючого Порядку розслі­дування професійних захворювань.

У спільному діалозі страхові експерти з охорони праці відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Первомайську та начальник відділу санітарного нагляду відокремленого структурного підрозділу Первомайського міжміського Управління Головного управління Держсанепідслужби у Луганській області пояснили фахівцям з охорони праці вугільних підприємств міста про вимоги до документів, необхідних для складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника, та санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта (у відповідності з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.12.2004р. №614), необхідність посилення боротьби з пилом та виконання вимог заключного акту за результатами медогляду, виведення працівників з робочих місць зі шкідливими умовами праці за станом здоров’я при наявності відповідного медичного висновку.

 

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворюваньв м. Первомайську

 

 

Обсудить