1032
0

Заповнення листка непрацездатності  для відшкодування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

 
Згідно зі ст. 256 КЗпП, допомога з тимчасової непрацездатності виплачується при хворобі, каліцтві, тимчасовому переведенні на іншу роботу у зв’язку із захворюванням, догляді за хворим членом сім’ї, карантині, санаторно-курортному лікуванні і протезуванні. При хворобі або каліцтві допомогу виплачують до відновлення працездатності або встановлення інвалідності. Тимчасова непрацездатність працівників засвідчується листком непрацездатності, порядок видачі якого передбачено Інструкцією №455.

Листок непрацездатності — це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи у разі тимчасової непрацездатності. Лікарняний є бланком суворої звітності, форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я,  Міністерства праці, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. №532/274/136-ос/1406.

Лицьовий бік лікарняного заповнює лікуючий лікар або молодший медичний працівник з медичною освітою. Зворотний бік лікарняного заповнюється за місцем роботи застрахованої особи.

Щоб під час перевірки працівниками Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України   не було проблем з лікарняними, радимо перевіряти правильність заповнення лицьової сторони лікарняного, а саме має бути:

1) Підкреслено слово «первинний» або «продовження» із зазначенням номера та серії попереднього лікарняного у разі його продовження;

2) Чітко зазначено: назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я (повністю), що підтверджуються штампом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»; дата видачі лікарняного (цифрою зазначається число, після чого літерами — назва місяця, цифрою — рік), прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного повністю; число повних років (цифрами); стать підкреслюється; місце роботи: назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації повністю;

3) У графі «Діагноз первинний» зазначається первинний діагноз у перший день видачі лікарняного. У графі «Діагноз заключний» — остаточний діагноз, а в графі «шифр МКХ-10» — шифр діагнозу відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10);

4) У графі «Причина непрацездатності:» обов’язково підкреслюється відповідна причина звільнення від роботи;

5) Для осіб, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи, лікарняний видається за підписом головного лікаря, що засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров’я;

6) Для осіб, які проходять Медико - соціальну експерту комісію (МСЕК): у графі «Направлений до МСЕК» записується дата направлення документів на МСЕК, що підтверджується підписом голови лікарсько-консультативної комісії. У графі «Оглянутий у МСЕК» — дата огляду хворого. І у графі «Висновок МСЕК» робиться відповідний запис, що засвідчується підписом голови МСЕК та печаткою МСЕК: «визнаний інвалідом певної групи та категорії»; «інвалідом не визнаний, потребує долікування»; «інвалідом не визнаний, працездатний». У разі визнання хворого інвалідом дата встановлення інвалідності повинна збігатися з днем надходження (реєстрації) документів у МСЕК. А у разі визнання хворого працездатним у графі «Стати до роботи» зазначається дата, наступна за датою огляду в МСЕК;

7) У графі «Стати до роботи» записують словами число і місяць, коли приступити до роботи; посаду, прізвище лікаря, що засвідчується його підписом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». У разі продовження тимчасової непрацездатності підкреслюється «Продовжує хворіти» та зазначається номер нового лікарняного.

За довідками звертатися за тел. 6-47-83

 

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України в  м. Первомайську

Обсудить