707
0

Роз’яснення по відшкодуванню шкоди, заподіяної застрахованому при ушкодженні  його здоров’я  ст. 28 п. 6 Закону України Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» № 1105 від 23 вересня 1999 рокуВідповідно до ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на належні, здорові та безпечні умови праці. Для забезпечення цього права у 2001 році було створено ще один вид соціального страхування – страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Правові засади і механізм дії такого страхування визначено Законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» № 1105 від 23 вересня 1999 року (далі Закон № 1105).

Відповідно до
Закону № 1105застрахованим особам при настанні страхового випадку провадиться страхова виплата. Страховим випадком згідно зі ст. 13 цього Закону є нещасний випадок або професійне захворювання, що завдало застрахованій особі професіонально зумовленої або фізичної чи психічної травми за певних обставин. При настанні таких випадків застрахована особа (або особи, які перебувають на її утриманні) має право на отримання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг.

Хто оплачує працівнику період тимчасової непрацездатності?
Як зрозуміло, працівник, потерпілий у результаті нещасного випадку, стає на деякий час непрацездатним. Відповідно до
п.4 ст.34 Закону №1105 перші п'ять днів такої тимчасової непрацездатності оплачує власник чи уповноважений ним орган за рахунок коштів підприємства. Оплата решти днів непрацездатності провадиться за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі Фонд).
Таким чином, з усіх виплат, пов'язаних із нещасним випадком на виробництві, оплата перших п'яти днів непрацездатності є єдиною виплатою, здійснюваною за рахунок коштів підприємства. Решта виплат провадиться тільки за рахунок коштів Фонду. Їх перелік наведено у
ст.21 і ст.28 Закону №1105.

Дні тимчасової непрацездатності потерпілого оплачують у розмірі 100% середнього заробітку (оподатковуваного доходу). Розрахунок цієї суми провадиться аналогічно розрахунку звичайного лікарняного, тобто відповідно до норм
Порядку до Постанови КМУ  від 26 вересня 2001 року №1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» ( далі Порядок) №1266 .

Щодо запису в листку непрацездатності, то зв'язок зі страховим випадком визначатиметься за кодами:
«02»– профзахворювання;
«04»– нещасний випадок. 

 

Відділення ВД Фонду ССНВ
у м.Первомайську Луганської області

Обсудить