556
0

Відповідно до пп.212.1.9 п.212.1.9 ст.212 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VIіз змінами та доповненнями(ПКУ) платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа – резидент або нерезидент (у тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених п.213.2 ст.213 ПКУ.

         Не є платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій  з деривативами центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи, державні установи та організації – не суб’єкти підприємницької діяльності.
         Не є платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій  з деривативами  фізичні або юридичні особи – резиденти або нерезиденти ( в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з відчуження акцій ощадних (депозитних) сертифікатів, акцій приватних акціонерних товариств, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, цінних паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери формі, емітованих нерезидентами.
        Об’єктом оподаткування особливим податком відповідно до пп.213.1.7 п.213.1 ст.213 ПКУ від 02 грудня 2010 року № № 2755-VIіз змінами та доповненнями є операції з продажу, обміну, або інших способів відчуження  цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції  з деривативами, крім операцій що здійснюються  на міжбанківському ринку деривативів.
        Базою оподаткування особливим податком відповідно до п.214.8 ст.214 ПКУ від 02 грудня 2010 року № № 2755-VIіз змінами та доповненнями є договірна вартість цінних паперів або деривативів, визначена у первинних бухгалтерських документах за будь-якою операцією з продажу, обміну або інших способів їх відчуження.
 

Первомайська ОДПІ ГУ Міндоходів
у Луганській області

Обсудить