1098
0
Як повідомлялось раніше, 26 листопада п.р. відбулась чергова 31-а сессія Первомайської міської ради п΄ятого скликання. На сессії було розглянуто низку питань згідно з порядком денним. Робота   Первомайської міської ради  та  її виконавчого комітетуЯк повідомлялось раніше, 26 листопада п.р. відбулась чергова 31-а сессія Первомайської міської ради п΄ятого скликання. На сессії було розглянуто низку питань згідно з порядком денним.

Враховуючи суспільно-політичну та економічну ситуації в країні, основну увагу депутати приділили питанню «Про заходи щодо недопущення зриву виконання Програми економічного та соціально розвитку міста на 2008 рік у зв΄язку з економічною та фінансовою кризою в країні». З інформацією про стан справ у місті та очікувані негативні наслідки у зв΄язку з фінансовою та економічною кризою виступив заступник міського голови Єригін Ю.І.

В обговоренні цього важливого питання взяли участь: заступник генерального директора ДП «Первомайськвугілля» Федосенко М.А., в.о. голови правління ВАТ «ПЕМЗ ім. К.Маркса» Кожуров С.М., голова правління ЗАТ ПМЗ Солоділов В.М., генеральний директор ТОВ «Інтер-інвест вугілля» Бугара М.І., депутат міської ради, голова Асоціації підприємців міста Сльота С.М., голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів Козовой Ю.М. В кожному виступі звучали біль і тривога за долю підприємств і нашого міста в цілому, тому що спад промислового виробництва, затримання виплати заробітної плати, вимушені неоплачувані відпустки працівників – все це приведе до невиконання міського бюджету та значне погіршення стану економіки міста.

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника міського голови Еригина Ю.І. про кризові явища в економіці міста, міська рада відмітида, що макроекономічні показники, намічені Програмою эконо¬мічного і соціального розвитку міста за 10-ть місяців 2008 року виконані. Темп зростання об'єму товарної продукції склав 103,4%. При цьому, темпи зростання обсягів виробництва в добувній галузі знизилися в порівнянні з аналогічним періодом 2007 року на 6,2%. За наслідками ро¬боти господарського комплексу міста за 10-ть місяців поточного року зросла чисельність тих, що працюють на 4,2%, збільшився фонд оплати праці що працюють більш ніж на 45%, збільшилася середня заробітна плата 1 працюючого більш ніж на 29%. Проте, в порівнянні з 2007 роком в 4 рази збільшилася заборгованість по заробітній платі і склала на 10 листопада 2008 року 2,1 млн.грн., збільшилися збитки підприємств.

Починаючи з листопада поточного року градоутворювальні підприємства: завод імені К.Маркса, меха¬нічний завод, ДП «Первомайськвугілля» працюють в режимі скороченого ро¬бочого тижня, що негативно відіб'ється на надходженнях в прибуткову частину бюджету, а отже, фінансування галузей, що забезпечують життєдіяльність міста: освіта, охорона здоров'я і міське житлово-комунальне господарство.

Виходячи з вищевикладеного, міська рада ВИРІШИЛА:
1 .Заходи щодо заборони кризових явищ в економіці міста затвердити.
2.Рекомендувати керівникам основних бюджетоутворюючих підприємств міста: ДП «Первомайськвугілля» (Воротілін В.М.), ВАТ «Перво¬майський електромеханічний завод ім. К.Маркса» (Захарченко П.І.), ЗАТ «Первомайський механічний завод» (Солоділов В.М.) прийняти вичерпні заходи щодо стабілізації роботи підприємств на листопад і грудень 2008 року і на 2009 рік, передбачивши заходи по соціальному захисту працюючих, а також організацію роботи на рівні не менше мінімальних об'ємів, які забезпечують збереження виробничих потужностей в робочому стані.
3. Покласти персональну відповідальність на керівників бюд¬жетних установ, організацій, самостійних відділів і служб виконкому за економне і раціональне використанням бюджетних коштів, передбачених на їх зміст.
4. Начальникові фінансового управління (Сергєєвой )В.В. посилити кон¬троль за використанням бюджетних коштів керівниками бюджетних установ, самостійних відділів і служб виконкому.
5. Рекомендувати керівникам профспілкових комітетів підприємств, установ і організацій міста всіх форм власності посилити кон¬троль за збереженням робочих місць і не допускати безпідставного звіль¬нення працюючих.
6. Схвалити звернення депутатів міської ради, голів підприємств і організацій міста, членів територіальної громади до Президента України, Прем'єр-міністра України, депутатів Верховної Ради України (додається).
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на поствійну комісію з питань економічного і соціального розвитку міста, будівництва і архітектури (Забелін С.О.) і заступника міського голо¬ви Еригина Ю.І.

Президенту Украины
В.Ющенко
Премьер-министру Украины
Ю.Тимошенко
Депутатам Верховной Рады
Украины


ОБРАЩЕНИЕ


Мы, депутаты городского совета, представители предприятий и организаций города, члены территориальной громады выражаем свою глубокую озабоченность в связи со складывающейся в стране социально-экономической ситуацией.

Отсутствие политической стабильности, неэффективная деятельность Президента, правительства и Верховной Рады привели к углублению негативных тенденций в экономике страны.

Масштабный финансово-экономический кризис уже сегодня негативно сказывается на социально-экономической ситуации в городе, что проявляется в спаде промышленного производства, сокращении рабочей недели, несвоевременной выплате заработной платы на предприятиях и в организациях, отправке работников в вынужденные неоплачиваемые отпуска.

Мы сегодня стоим перед реальной угрозой невыполнения городского бюджета, невозможностью выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы, рассчитываться за потребляемые энергоносители, финансировать городские социальные программы. Снижение доходов населения приводит к ухудшению расчетов за коммунальные услуги и ставит под угрозу жизнедеятельность всей городской инфраструктуры, возникновению социальной напряженности, росту протестных настроений среди населения города.

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что антикризисные меры правительства и Верховной Рады направлены, прежде всего, на защиту банков и крупных собственников, а не на защиту граждан и членов территориальных громад, которые в очередной раз остаются один на один со своими проблемами.

Такие действия приводят к дальнейшему обострению кризисных явлений, дестабилизации социально-экономической обстановки в стране, продолжают расти цены и тарифы, обесцениваются вклады населения.

Мы требуем от руководства страны принятия действенных мер по преодолению кризиса, направленных, прежде всего, на стабилизацию работы промышленных предприятий, обеспечение социальных гарантий населения, выплаты заработной платы, сохранение рабочих мест. Необходимо в срочном порядке рассмотреть изменения в бюджет на текущий год.

Решение проблем здравоохранения, образования, коммунального хозяйства города, обеспечение жизненных потребностей граждан в условиях кризиса сегодня невозможно без финансовой поддержки государства.

Мы ждем от руководства страны незамедлительных конкретных шагов по защите всех слоёв населения, по недопущению снижения жизненного уровня наших граждан.

Обращение принято на сессии Первомайского городского совета Луганской области 26 ноября 2008 года.

Крім того, на сесії було було затверджено звіт по виконанню міського бюджету за 9 місяців 2008 року, план роботи Первомайської міської ради на 2009 рік, Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Первомайську, міська програма «Художньо-естетична освіта м.Первомайська на 2008-2012 рр.», нова редакція статуту ДЮСШ, заслухано звіти про роботу постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, побутового обслуговування, торгівлі, зв΄язку, екології та земельніх відносин і міського управління освіти, розглянуто інші питання порядку денного.

Обсудить