1161
0
Згідно «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1232 від 30 листопаду 2011 року у разі настання нещасного випадку на виробництві:  

1. Потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, чи інша особа - свідок  нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт, чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.
 
2. Безпосередній керівник робіт зобов’язаний:
- терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
- негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;
- зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.
 
3. Работодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім групових нещасних випадків, нещасних випадків із смертельним наслідком, нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, випадок смерті або зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов’язків), зобов’язаний:

3.1. Протягом однієї годинипередати інформацію з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок згідно з додатком № 2 «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»;
- відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещас-них випадків на виробництві та професійних захворювань України в  м. Первомай-ську Луганської області за телефоном: 3-32-54;
- керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок – керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки     – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
- керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщи потерпілий є працівником іншого підприємства;
- органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
- закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

3.2. Протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування.
        
4. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті або зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов’язків роботодавець зобов’язаний протягом однієї годиниповідомити з використанням засобів зв’язкута протягомтрьох годинподати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком № 2 «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»:
- територіальному органові Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства;
- органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку;
- відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Первомайську Луганської області за телефоном: 3-32-54;
- органові управління підприємства (у разі його відсутності – місцевій держадміністрації);
- первинній організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок – профспілйі, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
- органові галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності – територіальному профоб’єднанню за місцем настання нещасного випадку;
- органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за місцем настання нещасного випадку (у разі необхідності).

В таких випадках проводиться спеціальне розслідування комісією, склад якої утворює Територіальне Управління Держгірпромнагляду.

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
 України в м. Первомайську Луганської області

Обсудить